Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Oικονομολόγος, μέλος ΔΣ ΠΑΕΛΟ