Κωνσταντίνος Αγραπίδας

Κωνσταντίνος Αγραπίδας

Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία