Ιωάννης Αραμπατζής

Ιωάννης Αραμπατζής

CFO, TIMAC AGRO ΛΥΔΑ