Γρηγόρης Τάσιος

Γρηγόρης Τάσιος

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Επιχειρήσεων