Αντώνης Ντίνος

Αντώνης Ντίνος

Προϊστάμενος Ψηφιακής Απεικόνισης Συναλλαγών και Διαβίβασης Δεδομένων και Επιχειρησιακός Υπεύθυνος στην Ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA